EN EGEN LI­TEN ÖRTTRÄDGÅRD

Älskade Hem - - I Grönskan -

Att od­la grön­sa­ker för eget bruk är en trend som väx­er sig allt stör­re, myc­ket tack va­re att eko­lo­gisk och när­pro­du­ce­rad mat har bli­vit allt vik­ti­ga­re för oss

kon­su­men­ter. Kru­kan Her­bie är en li­ten mi­ni­träd­gård för in­om­hus­bruk, vars växt­lam­pa får grön­sa­ker­na

att må bra och växa snab­ba­re. Från Tre­gren/

El­gi­gan­ten, 1 090 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.