HEJSAN!

Älskade Hem - - Mejlbox -

Jag är ny pre­nu­me­rant se­dan i som­ras och ba­ra äls­kar er tid­ning. Jag ser fram emot var­je gång den kom­mer och det är dess­utom pre­cis la­gom att den kom­mer ut varan­nan må­nad nu­me­ra, då jag som små­barns­för­äl­der har svårt att få "egen tid". Jag gil­lar att kry­pa upp i mys­få­töl­jen hem­ma med det se­nas­te num­ret, nå­got gott att dric­ka och äta och ba­ra få dröm­ma mig bort ett tag. Spe­ci­ellt gil­lar jag "Lil­la Hör­nan", era bakre­cept och "Fixarhörnan". Tack för en bra tid­ning och en stunds av­kopp­ling och in­spi­ra­tion för mig :-) Med vän­lig häls­ning, Ro­sis

Hej Ro­sis! Vad ro­ligt att du har hit­tat till oss på Äls­ka­de Hem, väl­kom­men som pre­nu­me­rant!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.