FRÖ­ET

Älskade Hem - - Mejlbox -

Vå­ren vän­der liv i frö­et som sak­ta gror. Det spi­rar lång­samt, fullt av hopp om att bli stor. Till sist det lyc­kas, det blir nå­got nytt. I en tid av un­der, då vin­tern flytt. El­li­no­re

Hej El­li­no­re! Tack för din fi­na dikt, nu ser vi fram emot lju­sa­re ti­der!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.