Grönt är skönt

Älskade Hem - - Spanar In -

Nu vill vi få in mer här­li­ga fär­ger i vå­ra hem och vi äls­kar Bri­ta Swe­dens kol­lek­tion i grönt, ro­sa och allt dä­re­mel­lan. Plast­mat­ta 70 x 200 cm, 1 290 kr. Kud­dar­na Over­se­as och Rainy Days , 395 kr/st. Ull­fil­ten Rainydays, 750 kr. Nu ut­ö­kar Sa­ga­form sin fa­milj Green med ett li­tet driv­hus på fot i lju­va pa­stel­ler, som pas­sar per­fekt för de små stick­ling­ar­na på föns­ter­brä­dan. Bakom de­sig­nen står Ann-ca­rin Wictors­son. Green kos­tar 249 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.