HEJ HEJ!

Älskade Hem - - Spanar In -

Blir en in­te li­te glad av den här lil­la fi­lu­ren från House of Rym? Kud­den Litt­le sleepy he­ad , 375 kr. Iit­ta­las nya va­ser i fin­stämd färg­kom­bi­na­tion he­ter Ru­utu, som be­ty­der just di­a­mant el­ler ru­ta. Kol­lek­tio­nen in­ne­hål­ler tio va­ser i fem stor­le­kar och sju fär­ger som kan kom­bi­ne­ras på en mängd oli­ka sätt. Från 749 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.