MÅ­NA­DENS BLOGG

Www.lin­ne­ah­jelm.com/blog

Älskade Hem - - På Tapeten -

Kud­dar av vack­ra ty­ger, fi­na tav­lor och smar­ta kru­kor. På Lin­nea Hjelms blogg finns det in­spi­ra­tion för al­la, från den mer pys­sel­va­na till den to­ta­la ny­bör­ja­ren. Allt pre­sen­te­rat med fi­na bil­der, för­stås.

– I vår ska jag stu­de­ra gra­fisk de­sign i Cor­n­wall, Eng­land, så för min del blir det myc­ket di­gi­talt pys­sel. För­u­tom det är jag sugen på att gö­ra en ta­vel­vägg. Pla­nen är att le­ta ef­ter nå­got gam­malt por­trätt på lop­pis och se­dan dop­pa hal­va tav­lan i en frä­sig färg, med guld­ram och allt!

Vad sat­sar du på för pys­sel i vår?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.