Var­för har hant­ver­ket fått ett så­dant upp­sving den se­nas­te ti­den, tror ni?

Älskade Hem - - På Tapeten -

– Det kan va­ra så att vi trött­nat på att sit­ta en­sam­ma och tit­ta på tv-se­ri­er och i stäl­let vill ska­pa nå­got till­sam­mans med and­ra. Vi gil­lar att hantverkandet får ta tid och blir till en sorts me­di­ta­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.