Kom ni på idén att ni skul­le hål­la i hant­verks­hur works­hops?

Älskade Hem - - På Tapeten -

– Vi be­sök­te en hant­verks­bu­tik till­sam­mans och gick verk­li­gen ”ba­na­nas”. Då in­såg vi att det är myc­ket ro­li­ga­re att hant­ver­ka ihop och ge­nom att hål­la i works­hops kun­de vi bli än­nu fler.

– Vi bör­ja­de med amp­lar ef­tersom vi gil­lar kom­bi­na­tio­nen hant­verk och väx­ter. Att dess­utom få upp väx­ter­na i ett rum ger en om­bo­nad käns­la. Se­dan lyss­na­de vi på vår mag­käns­la och bör­ja­de vä­va bo­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.