Vil­ket är ert bäs­ta tips för den som vill ska­pa mer eg­na sa­ker till sitt hem?

Älskade Hem - - På Tapeten -

– Ba­ra bör­ja. Sänk pre­sta­tions­kra­ven. Det är in­te den fär­di­ga pro­duk­ten som är det vik­ti­ga ut­an själ­va hantverkandet. Ti­den som du sit­ter ner och gör nå­got, själv el­ler till­sam­mans med and­ra.

– Na­tur­ma­te­ri­al, ef­tersom de ba­ra blir fi­na­re med ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.