GRATTIS MU­MIN

Älskade Hem - - På Tapeten -

Mu­m­in­trol­let fyl­ler 70 år och det fi­ras med en ut­ställ­ning på Ju­ni­bac­ken i Stock­holm. Gör ett be­sök i Mumin­da­len bland fan­tas­tisk sce­no­gra­fi och pas­sa på att se dock­te­a­tern ba­se­rad på To­ve Jans­sons bok Hur gick det sen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.