PRESENTTIPS!

Älskade Hem - - På Tapeten -

Vå­ren och för­som­ma­ren kan­tas av fest­li­ga till­ställ­ning­ar. Ett smart tips för sista mi­nu­ten-pre­sen­ten till vär­den el­ler vär­din­nan är att fram­kal­la och ra­ma in en fin och per­son­lig mo­bil­bild hos Gal­le­rix. Görs på plats och kos­tar från 129 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.