Ghost of the na­vi­ga­tor

Älskade Hem - - Lisa Lemke - 4 PIZ­ZOR

1) Ska­la och skär röd­lö­ken i klyf­tor. Lägg dem i en vär­metå­lig form och sväng runt med rik­ligt med oliv­ol­ja samt salt och pep­par. Rök på 120 gra­der i cir­ka 1 tim­me. Vill du för­stär­ka rök­sma­ken kan du till­sät­ta en rub med li­te rök­smak, men låt fram­för allt den na­tur­li­ga rö­ken sät­ta sma­ken.

2) Ros­ta mand­lar­na till­sam­mans med sal­tet i en stek­pan­na på me­del­vär­me tills de har fått fin färg. Slå på vatt­net och rör om tills väts­kan har av­dunstat och sal­tet har lagt sig som en hin­na runt mand­lar­na. Häll ut mand­lar­na på en skär­brä­da och hac­ka dem grovt.

3) Ko­ka al­la in­gre­di­en­ser­na till ra­bar­ber­ka­ra­mel­len tills ra­bar­bern är mjuk och väts­kan har bli­vit li­te ko­la­ak­tig. Mixa bland­ning­en slät.

4) Skölj näss­lor och kir­skål no­ga och låt dem tor­ka på hus­hålls­pap­per. Skär bort grova stjäl­kar. Het­ta upp en stek­pan­na med ol­ja och smör och fräs ogräs samt vit­lök i ett par mi­nu­ter, kryd­da med salt.

5) Sätt i myc­ket god tid ug­nen på 300 gra­der, gär­na med en piz­zas­ten i. Låt an­nars bak­plå­ten bli rik­tigt het i ug­nen.

6) Nu är det dags att bör­ja ba­ka piz­za! Bred ut crè­me fraiche tunt över bot­ten och för­de­la fräst ogräs och rökt lök ovan­på. Dop­pa det tunt skur­na fläs­ket i ka­ra­mel­len och top­pa piz­zor­na med det­ta till­sam­mans med moz­za­rel­la, bru­ten i bi­tar och par­me­san.

7) Gräd­da piz­zan i 5–10 mi­nu­ter el­ler tills den har fått fin färg un­der och or­dent­ligt med färg på kan­ter­na. Var in­te rädd för li­te brän­da kan­ter, det ger ka­rak­tär och smak! Top­pa med mand­lar­na och ser­ve­ra ge­nast. Skär upp piz­zan, ät direkt och fort­sätt att gräd­da res­ten av piz­zor­na allt ef­tersom. Piz­zor­na ska ser­ve­ras ge­nast i takt med att de gräd­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.