UN­DER­LÄT­TA OD­LING­EN

Älskade Hem - - Grönskan -

Ro­sa am­pel för blom­kru­ka från La­ger­haus, 25 kr. En od­lings­bänk i fu­ru un­der­lät­tar din od­ling och gör det möj­ligt att få plats med fler väx­ter på en mind­re yta. Med hjälp av prak­tis­ka tilläggs­be­slag går det att kom­bi­ne­ra två od­lings­bän­kar och på så sätt öka höj­den. Från Has­sel­fors Gar­den, från 550 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.