FIN FAK­TA­BOK

Älskade Hem - - Grönskan -

I Grön­sakslex­i­kon (Na­tur & Kul­tur) hit­tar du svar på al­la di­na fun­de­ring­ar om grön­sa­ker, oav­sett om det gäl­ler maj­ro­va, vit au­ber­gi­ne, svart vit­lök el­ler spaghetti­pum­pa. Utö­ver vack­ra bil­der på över 400 grön­sa­ker kan du lä­sa om för­va­ring, sä­song, tillag­nings­me­to­der och nä­rings­in­ne­håll. 187 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.