Blom­kålscouscous

Älskade Hem - - På Bordet -

1) Riv blom­kå­len på ett rivjärn och lägg i kallt vat­ten 3–4 mi­nu­ter. Det går bra att hop­pa över blöt­lägg­ning­en men blom­kå­len blir mil­da­re i sma­ken då.

2) Rör ihop ol­jan och ci­tron­jui­cen och blan­da med blom­kå­len. Lägg upp sal­lad på ett fat och lägg över blom­kåls­smu­lor­na.

3) Strö över tor­ka­de tran­bär, rus­sin, val­nöt­ter och vin­bär el­ler gra­na­täp­pel­kär­nor.

4) Ska­la pol­ka­be­tan och rät­ti­kan och kör ige­nom en grön­sakssvarv el­ler skär i tun­na strim­lor och lägg på sal­la­den. Kryd­da even­tu­ellt li­te ex­tra med ört­salt.

5) Den här rät­ten är god att smak­sät­ta med hac­kad, färsk myn­ta el­ler per­sil­ja. Avo­ka­do­klyf­tor pas­sar ock­så bra till. En kopp te på mor­go­nen gör res­ten av da­gen li­te här­li­ga­re. White Pe­o­ny Ro­se, eko­lo­giskt vitt te, aromatiserat med äkta ros, 95 kr/70 gram, från In the Mood for Tea.

1 blom­kåls­hu­vud 2 msk kall­pres­sad oli­vel­ler raps­ol­ja 1 msk ci­tron­juice 80 g blan­dad sal­lad 1 dl tor­ka­de tran­bär 1/2 dl rus­sin 2 dl val­nöt­ter, vin­bär el­ler gra­na­täp­pel­kär­nor 1 pol­ka­be­ta 4–5 cm av en rät­ti­ka el­ler 1 maj­ro­va ev ört­salt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.