Fun Di­ning

Älskade Hem - - På Bordet -

När koc­ken Elisabeth Jo­hans­son ska­par en kok­bok kring Fun Di­ning hand­lar det om ru­stik, rik­tig mat, gjord på äkta rå­va­ror från närod­la­de går­dar. Allt du­kat till en lek­full, av­slapp­nad mål­tid. I Fun Di­ning hit­tar vi re­cept kring fle­ra av årets te­man som kräft­ski­va, pumpa­fest och pick­nick, men ock­så raw food och texmex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.