MÅ­NA­DENS lä­sa­re

Älskade Hem - - Mejlbox -

FINT FÖR TESTUNDI vaerj­ne

nummer upp­märk­sam­mar vi någ­ra lä­sa­re som har skri­vit till oss el­ler va­rit ak­ti­va på Fa­ce­book el­ler Instagram. Må­na­dens brev i det här num­ret får den fi­na mat­tan Li­ne från Stre­hög/ Ny­lan­ders Mat­tor, 70x200 cm i ku­lö­ren grå, vär­de 930 kr.

Skriv till oss, kom­men­te­ra på Fa­ce­book el­ler an­vänd #äls­ka­de­hem på Instagram så kanske du blir må­na­dens lä­sa­re i näs­ta nummer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.