Smyg­titt på hös­ten

Älskade Hem - - Spanar In -

In­re­da­ren och form­gi­va­ren, Il­se Craw­ford, har de­sig­nat en hel kol­lek­tion för Ikea där kär­nan ut­görs av här­li­ga ma­te­ri­al som kork, glas och kraf­tig, gla­se­rad ke­ra­mik. Sin­ner­lig kom­mer ut

i bu­ti­ker­na i au­gusti. Vi läng­tar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.