TIPS!

Älskade Hem - - Hos Linda Och Anders -

Att ta­pet­se­ra med

mönst­ra­de ta­pe­ter är in­te

alltid så lätt. Ut­gå från en

åter­kom­man­de de­talj i mönst­ret

som du föl­jer he­la vägen

så blir re­sul­ta­tet bätt­re.

Sö­ta, små stilleben fång­ar ögat. Skär­brä­da av Lot­ta Kühl­horn, Ret­ro.etc. Royal Kro­na, fyn­dad på lop­pis. Pors­lins­gub­be från TGR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.