*

Älskade Hem - - Renovera Lantligt -

Var in­te rädd för att ex­pe­ri­men­te­ra med ta­pe­ter, men välj gär­na möns­ter i lugna ny­an­ser. Det är vik­tigt att du som­nar och vak­nar i en har­mo­nisk mil­jö.

En snygg säng­ga­vel sät­ter den rät­ta käns­lan i ett sov­rum. Ut­an en så­dan blir säng­en lätt ba­ra en otymp­lig kloss mitt i rum­met.

Att bäd­da säng­en med säng­klä­der i fi­na möns­ter och mju­ka ma­te­ri­al kan ald­rig bli fel.

Glöm in­te att se över de­tal­jer­na. En fin vägg­lam­pa, en snygg fåtölj el­ler vack­ra va­ser med färs­ka blom­mor får sov­rum­met att lyf­ta.

Det vik­ti­gas­te med ditt sov­rum är att det är ro­gi­van­de. För myc­ket onö­di­ga pry­lar tar ener­gi och kan kän­nas stres­san­de. Pri­o­ri­te­ra och ren­sa!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.