Hal­lå erika, för­fat­ta­re till rawso­me! Vad är raw­food? att äta raw­food?

Älskade Hem - - Goda Glassar -

– Rå­kost. Det kan va­ra frukt, grön­sa­ker, nöt­ter, frön, ör­ter, röt­ter, al­ger och grod­dar. Det är glu­ten- och lak­tos­fri mat. Man ute­slu­ter allt­så kött, fisk, me­je­ri och spann­måls­pro­duk­ter. För att be­hål­la nä­rings­vär­det får in­te ma­ten het­tas upp till över 42 gra­der.

– Det fanns ing­en bok om raw­food­glass. I stäl­let för gräd­de i glas­sen har man mjölk, gjord på nöt­ter och frön. Jag tyc­ker att det är vik­tigt att folk ska få nju­ta på ett nyt­tigt sätt. Boken in­ne­hål­ler ock­så myl­ks­ha­kes, jui­cer och smoot­hi­es gjor­da på rot­fruk­ter, fruk­ter, bär, nöt­ter och su­per­food. Su­per­food är mat med högt nä­rings­vär­de. Myl­ks­ha­ke­sen, som det kal­las i raw­food­värl­den in­ne­hål­ler mjölk, gjord på nöt­ter och frön.

– Det finns hur många som helst. Jag kan ba­ra ta­la för egen del, men jag har fått myc­ket mer ener­gi. Min mage som för­ut krång­la­de har lug­nat ner sig. Mitt blod­soc­ker har sta­bi­li­se­rats. Hu­den är mju­ka­re, ögo­nen har mer lys­ter och jag hål­ler vik­ten på ett na­tur­ligt sätt.

Vad är för­de­lar­na med

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.