Om blom­mor­na själ­va får väl­ja

Älskade Hem - - I Grönskan -

Som­mar­blom­mor­nas jordfa­vo­rit är U-jor­den som kla­rar bå­de ut­tork­ning och över­skotts­vat­ten. Den är kraf­tigt göds­lad, vil­ket ska­par star­ka väx­ter som kan blom­ma he­la sä­song­en. Från has­sel­fors Garden, 65 kr/18 l. Nytt för sä­song­en från

Eva So­lo är bland an­nat des­sa lång­tids­vatt­nan­de kru­kor för ut­om­hus­bruk. Väl­digt

smart! Från 649 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.