Go Glo­bal

Älskade Hem - - På Bordet -

Glo­bal är många koc­kars fa­vo­rit­kniv. I år fyl­ler den 30 år och det fi­rar man ge­nom att lan­se­ra ett ju­bi­le­ums­set där samt­li­ga kni­var har en spe­ci­al­log­ga. Ett set be­står av en olivsli­pad kock­kniv, 20 cm,

skal­kniv, 9 cm, och li­ten kock­kniv, 13 cm. 2 295 kr/set.

Finns i be­grän­sad upp­la­ga. Den vack­ra 50-tals­ser­vi­sen Mon Amie av Ma­ri­an­ne West­man kan nu kom­plet­te­ras med tårt­fat med fot, en kan­na och en skål. Per­fekt för en som­mar­fi­ka i ber­sån. De nya de­lar­na är form­giv­na av Anna Lerin­der. Kan­na 1,2 li­ter, 449 kr, tårt­fat på fot 27 cm, 759 kr och skål 30 cl, 139 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.