Skyd­da hyn!

Älskade Hem - - Sköna Hörnan -

En solcre­me med mat­tan­de ef­fekt? Ja, tack! Apo­te­kets solcre­me spe­ci­ellt an­pas­sad för an­sik­tet är opar­fy­me­rad och har en lätt for­mu­la som snabbt sjun­ker in i hu­den – ut­an ol­jig ef­fekt. Ett bra bud­gettips i strand­ti­der! 99 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.