Enk­las­te sät­tet att upp­da­te­ra sitt kök?

Älskade Hem - - Trendspaning -

– Sat­sa helt klart på all­ting som är flytt­bart, det vill sä­ga bord, sto­lar, lam­por, va­ser, tav­lor, mat­tor och lik­nan­de. Små sa­ker kan verk­li­gen gö­ra stor skill­nad. Själv bor jag i en hy­res­rätt, så jag kan in­te ba­ra ri­va ut och by­ta ut även om jag skul­le vil­ja gö­ra det. Det gäl­ler att tän­ka smart och att in­re­da med små men ef­fekt­ful­la ting. Bänk­ski­vor och luc­kor går att klä om med plastde­kor, hand­tag på luc­kor kan by­tas ut och var­för in­te änd­ra den där das­si­ga, grå ka­kel­fo­gen till svart med fog­färg?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.