Hur ser ditt dröm­kök ut?

Älskade Hem - - Trendspaning -

– Det här kö­ket från HTH är verk­li­gen en dröm, med det vi­ta teg­let i kom­bi­na­tion med skan­di­na­viskt 60-tal och dess in­dust­ri­el­la in­flu­en­ser. Jag gil­lar li­te mör­ka­re to­ner när det kom­mer till köks­in­red­ning och möb­ler. Det ihop med vi­ta väg­gar, ett be­tong­golv och de­tal­jer i trä, får mitt hjär­ta att bul­ta li­te ex­tra när jag tän­ker på kök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.