GÖR DIN EGEN PUM­PA

Älskade Hem - - I Grönskan -

Nu är det pum­por­nas tid, det är dags att de­ko­re­ra med li­te ljus och färg i träd­går­den. Ta fram kni­ven och ska­pa allt, från gla­da till skräm­man­de an­sik­ten!

Så här gör du:

Köp en stor, klas­sisk pum­pa, men gär­na ock­så någ­ra små i oli­ka fär­ger som man kan ha runt om­kring.

Skär av top­pen av pum­pan och gröp ut in­ne­hål­let. Obs, släng ej! Det kan an­vän­das till pum­pa­paj el­ler pum­pa­sop­pa. Ta fram en tusch­pen­na och skis­sa hur du vill ha an­sik­tet. Ta fram en li­ten men vass kniv, som är en­kel att skä­ra med. Skär ut för ögon och mun. Lägg i någ­ra vär­me­ljus som ly­ser upp an­sik­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.