BÄS­TA KLIPPET

Älskade Hem - - I Grönskan -

Au­to­mo­wer 305 är en smi­dig ro­bot­gräs­klip­pa­re med en ka­pa­ci­tet på upp till 500 kvm. Klip­pa­ren läm­nar inga spår el­ler skar­var ef­tersom den rör sig slump­mäs­sigt och in­te i ra­ka lin­jer, gräs­strå­na skärs dess­utom av från al­la håll vil­ket gör att gräs­mat­tan kan växa sig stark. När job­bet är klart tar sig ro­bo­ten själv till­ba­ka till ladd­nings­sta­tio­nen för att fyl­la på bat­te­ri­er­na. Pris ca 12 900 kr från Husqvar­na. Un­dan med gräs­ligt ogräs! Träd­gårds­ax­en från El­los Ho­me hjäl­per till med job­bet. Pris 99 kr. Vat­ten­kan­nan från Bros­te Co­pen­ha­gen har en här­lig ret­ro­de­sign. Pris 476 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.