Tre snab­ba med Eli­sa­beth Götrich

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Slips el­ler flu­ga?

Flu­ga är snyggt, mer fest­ligt.

Ka­vaj el­ler smo­king?

Det be­ror på till­fäl­le. Men har man smo­king, då är man rik­tigt klädd.

Dub­bel­knäppt el­ler en­kel­knäppt?

Dub­bel­knäppt. Det är väl­digt in­ne just nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.