Upp­kal­la en ga­ta ef­ter Jer­ry Wil­li­ams

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - Bernt Ja­kob­son

En av många äls­kad män­ni­ska och fan­tas­tisk sång­a­re har läm­nat det jor­dis­ka. En ar­be­tar­själ med röt­ter i det folk­li­ga, ge­nu­i­na och hu­ma­na Sve­ri­ge finns in­te mer. För att hed­ra hans min­ne och för and­ra att ta ef­ter bor­de en ga­ta upp­kal­las i hans namn. För­slagsvis mel­lan Sta­di­on och Stu­re­plan el­ler nå­gon­stans i Sol­na.

FOTO: MOSTPHOTOS

MIN­NE. In­sän­dar­skri­ben­ten tyc­ker att Stock­holm bor­de upp­kal­la en ga­ta ef­ter Jer­ry Wil­li­ams, som av­led 25 mars i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.