Spring med hund i maj

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

För fjär­de året i följd ar­ran­ge­ras mo­tions­lop­pet ”Run with your dog” där män­ni­ska och hund spring­er si­da vid si­da. Lop­pet går av sta­peln den 19 maj vid Sto­ra Skug­gan på Nor­ra Djur­går­den. Di­stan­sen som del­ta­gar­na spring­er är tre kilo­me­ter. Hun­den mås­te ha fyllt 10 må­na­der för att del­ta och al­la hun­dar mås­te va­ra kopp­la­de fö­re, un­der och ef­ter lop­pet.

An­mä­lan sker på lop­pets hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.