Man an­tas­ta­de kvin­na på Kar­la­vä­gen

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

När en kvin­na gick ur his­sen till sin bo­stad på Kar­la­vä­gen på Ös­ter­malm stod en man och ona­ne­ra­de fram­för hen­ne. Det­ta ska ha skett vid 18.30-ti­den i fre­dags 6 april , en­ligt po­li­sen.

– Kvin­nan miss­tän­ker att man­nen, som upp­ges va­ra i 25 till 30-års­ål­dern, följt ef­ter hen­ne från Fäl­tö­versten, sä­ger Sven-Erik Ols­son på po­li­sens re­gi­onled­nings­cen­tral. Po­li­sen har in­te lyc­kats få tag på man­nen. Hän­del­sen ru­bri­ce­ras som osed­lig­hets­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.