Mins­kat matsvinn i för­sko­lor­na

Östermalmsnytt - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Koc­kar­na i Ös­ter­malms kom­mu­na­la för­sko­lor har mätt sitt matsvinn un­der en vec­ka. Mät­ning­en vi­sa­de att det släng­des 57 000 por­tio­ner på ett år. Hjort­ha­gens för­sko­la är en av för­sko­lor­na som in­vol­ve­rat bar­nen i pro­jek­tet. De mä­ter hur myc­ket de släng­er och pra­tar om var­för det blir så. Bar­nen såg att det of­ta blev mat kvar på upp­lägg­nings­fa­ten och nu läg­ger koc­ken upp mind­re. Bar­nen får häm­ta mer i kö­ket om det be­hövs.

– Jäm­fört med snit­tet i svens­ka sko­lor släng­er vi un­ge­fär hälf­ten så myc­ket mat le­da­re. I höst görs en ny mät­ning och må­let är att mins­ka svin­net yt­ter­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.