An­sök om för­e­nings­stöd

Östermalmsnytt - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Nu kan er ide­el­la för­e­ning med verk­sam­het på Ös­ter­malm sö­ka stöd från stads­dels­nämn­den. Ni kan an­sö­ka om ak­ti­vi­tets­stöd el­ler stöd till kvin­no­or­ga­ni­sa­tio­ner. An­sö­kan kan gö­ras till och med 26 april 2018. Mer in­for­ma­tion och an­sö­kan se stock­holm.se/os­ter­malm/fs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.