Lä­gen­hets­by­ten

Östermalmsnytt - - BO & FYND -

Byte mot lä­gen­het

Få­gel­bro Golf Rad­hus 125kv Söderläge, Hy­ran 4500:- in­går Fi­ber Tv par­ke­ring Tät­buss 30 min till Slus­sen. Till­gång till Få­gel­bro Golf, Stall, Pool, Ten­nis, Ha­vet. Öns­kar Hy­res­rätt/ bo­stads­rätt osv Stor­lek centralt helst på Ös­ter­malm. N.H 0739479919

Byte Öre­bro till Stock­holm

Öre­bros Bäs­ta cen­tra­la lä­ge Wad­kö­ping/Slus­sen Statspar­ken här­li­ga na­tur pro­me­na­der/ sjuk­hu­set Stor ljus triv­samt tvåa 65 kv. Hy­ran 5000:Öns­ka byte mot Stock­holm in­nerstad oas stor­lek 0739479919

Rym­lig 1:a Öst­gö­ta­ga­tan by­tes mot stör­re, in­nersta­den

1:a, 45 kvm, 3 tr., i fas­tig­het fr. 1931, nä­ra Skan­stull (hiss fin­nes). Lugnt, tyst lä­ge mot in­ner­gård. Kök m. plats för 6 pers, bad­rum m. bad­kar. Spe­gel­dör­rar, dju­pa föns­ter, 2,70 m i tak­höjd. Hy­ra: 5811 kr/ mån. Öns­kas: 3:a el­ler stör­re, in­nersta­den (ej n.b.). ost­go­ta­ga­tan93@gmail.com 070-994 84 29

3:a i idyl­lis­ka Bagar­mos­sen by­tes mot stör­re.

Fin­nes: 3rok 70kvm i ett 3 vå­nings­hus från 50-ta­let. Stam­bytt + ny­re­nov 2017. Två sov­rum, stort var­dags­rum, kök med se­pa­rat mat­plats & rym­lig bal­kong. Cy­kel­rum, tvätt­stu­ga i hu­set & för­råd i vin­den. Nä­ra till t-ba­na & na­tur. Öns­kas: Vi är en barn­fa­milj på fem, i stort be­hov av stör­re. 0708 779 258

Öns­kar by­ta 3a Sol­na mot lgh Sö­der­malm

Ljus, fin 3:a på Ank­dammsga­tan 7 med stor bal­kong. Nä­ra cent­rum, grön­om­rå­de med lek­plats och sko­la. Bra kom­mu­ni­ka­tio­ner. Bostads­rätts­för­e­ning bil­dad. Bra hy­resvärd och bil­lig hy­ra, 6616 kro­nor. Tred­je vå­ning­en med hiss. /Jo­nas 0705 699 518

Byte Åre-Stock­holm

HR 2,5:a 66kvm. Åre by 5200:-/ mån. Bal­kong, ut­sikt mot Ren­fjäl­let, Åre­sjön. Närms­ta lift Tott­lif­ten. Ö: lik­vär­dig, en­dast in­ners­tan HR/BRF Max hy­ra 8000:- Mai­la vid in­tres­se: mar­ga­ret­haek­strand@ hot­mail.com

Bo tryggt och so­ci­alt i ny­byggt ge­men­skaps­hets­hus i Hä­gersten för äld­re

2,5:a på 57kvm med stor bal­kong i Hä­gersten. Ljus & fräsch. Al­la kän­ner al­la & me­del­ål­dern är 60år. Ge­men­sam­ma ytor­na på 500m2 med bib­li­o­tek/ all­rum, ba­stu, gym & träd­gård. Nä­ra till Ica, tun­nel­ba­nan & Vin­ter­vi­ken. Hy­ra 8.700kr Sö­ker lgh när­ma­re Ci­ty. Allt är av in­tres­se. Tel: 070-4686783 Mvh Max­im

Fem­ma mot trea in­ners­tan

Fin­nes: Un­der­bar, ljus vindsvå­ning Bir­kas­tan med ut­sikt över he­la stan, 108 kvm ö spis, 5 rok, två toa, hy­ra 10784. Sö­ker fin 2,5-3:a min 70 kvm högt lä­ge, bal­kong. End in­ners­tan. Max­hy­ra 8500. He­le­na. sms:a el­ler mai­la: hb­hund­ra­pro­cent@ gmail.com 0708-339194.

Bli­van­de br St Eriks­plan

Fin­nes: Bli­van­de br 4,5 r.o.k vid St Eriks­plan, so­lig bal­kong, 2 tr, hiss, ga­rage i hu­set. Öns­kas: 2:a med bal­kong och hiss i Va­sas­tan/ned­re Kungs­hol­men + 1:a in­nan­för tul­lar­na. Ej nb. Tel 073-7698671

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.