Trans­for­ma­tor – el­ler åter­vin­nings­sta­tion?

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - Jan-Erik Reu­ter­blad

Du som åter­kom­man­de töm­mer di­na so­por här på Witt­stocks­ga­tan har tyd­li­gen mis­sat hur en åter­vin­nings­sta­tion ser ut och hur en så­dan fun­ge­rar. Här där ditt skräp nu har ham­nat är det ju fak­tiskt en trans­for­ma­tor­sta­tion och det är in­te rätt plats för so­por. Som li­te hjälp kan du tit­ta här på bil­den. Där ser du hur en rik­tig åter­vin­nings­sta­tion ser ut. Och du, det är där som man läm­nar si­na so­por. Den när­mas­te åter­vin­nings­sta­tio­nen från Witt­stocks­ga­tan hit­tar du i hör­net av Val­halla­vä­gen och Ox­ensti­erns­ga­tan.

ÅTER­VIN­NINGS­STA­TION. Så här ska det se ut!

IN­TE ÅTER­VIN­NINGS­STA­TION. Fär­gen är lik, men det här är in­te en plats för skräp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.