Kon­takt för­valt­ning­en

Östermalmsnytt - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Be­söks­a­dress: Kar­la­vä­gen 104, 6 tr Post­a­dress: Box 24156, 104 51 Stock­holm Te­le­fon: 08-508 10 000 E-post: os­ter­malm@stock­holm. se Webb: stock­holm. se/os­ter­malm/ nyheter Twit­ter: twit­ter.com/os­ter­malms_s­df Fa­ce­book: fa­ce­book.com/os­ter­malms.SDF

Har du en bra idé? Som in­vå­na­re el­ler för­e­ning in­om Ös­ter­malms stads­dels­om­rå­de kan du skic­ka ett med­bor­gar­för­slag di­rekt till stads­dels­nämn­den.

Läs mer på stock­holm.se/os­ter­malm/ med­bor­gar­forslag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.