Gå på gui­dad tur i Gas­ver­ket

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Sta­den bju­der som del i Open House-fes­ti­va­len in till vis­ning av Gas­ver­ket i Hjort­ha­gen. Gui­da­de ut­om­hus­vis­ning­ar sker lör­dag 6 ok­to­ber och sön­dag 7 ok­to­ber kl 10:00–16:30.

– Det­ta är förs­ta gång­en på tre år som Stock­holms stad öpp­nar upp Gas­ver­ket för all­män­he­ten och det sker i sam­ar­be­te med bygg­her­rar­na i om­rå­det, sä­ger Staf­fan Lo­rentz, pro­jekt­chef för stads­ut­veck­lings­pro­jek­tet Nor­ra Djur­gårds­sta­den.

Läs mer om vad man gö­ra på Open House på si­dan 38 i tid­ning­en.

VISS­TE DU ATT… Grö­nans sista öpp­na dag för sä­song­en är på sön­dag 30 sep­tem­ber? Nö­jes­fäl­tet bju­der på hiss­nan­de åk till hal­va or­di­na­rie pri­set.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

DET GAM­LA GAS­VER­KET FYLLS MED NYA VERK­SAM­HE­TER. Näs­ta helg kan du ki­ka in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.