Miss­tänkt för­sök till mord­brand i t-ba­nan

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM - Jo­hann Ber­nö­vall, Per Brandt

Vid 16-ti­den i mån­dags på grö­na lin­jen i rikt­ning mot T-cen­tra­len ska en man hällt ut en ben­sin­lik­nan­de väts­ka i ett tun­nel­ba­ne­tåg. Man­nen ska se­dan ha hop­pat av tå­get vid S:t Eriks­plan och gått om­bord på ett tåg i mot­satt rikt­ning. Tå­get togs ur tra­fik och po­li­sens tek­ni­ker kal­la­des för att un­der­sö­ka väts­kan. En­ligt po­li­sen är man­nen in­te iden­ti­fi­e­rad men det finns över­vak­nings­film från tå­get. Brot­tet ru­bri­ce­ras som ”för­sök till mord­brand”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.