Jo­a­kims tips till dig som vill bör­ja teck­na

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

1. Ri­ta ba­ra det du själv tyc­ker är ro­ligt och brin­ner för. ”Det är lätt att man fast­nar i att ri­ta så­dant som and­ra vill att man ska gö­ra el­ler som man tror för­vän­tas av en”.

2. Gör upp ett sche­ma. ”Det är vik­tigt att man får in en ru­tin, själv bru­kar jag gå upp vid sju och ri­ta he­la da­gen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.