Mis­s­tänkt mord­för­sök på Ös­ter­malm

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Un­der nat­ten till mån­da­gen lar­ma­de sjuk­hus­per­so­nal po­lis i sam­band med att en svårt ska­dad man sök­te vård. Se­na­re vi­sa­de det sig att man­nen, som trots ska­dor­na lyc­kats ta en taxi från hem­met på Ös­ter­malm, hug­gits i hu­vu­det med en yxa.

I man­nens lä­gen­het greps sam­ma mor­gon man­nens sam­bo, som en­ligt Af­ton­bla­dets upp­gif­ter var i färd med att tvät­ta blo­di­ga säng­klä­der. Tid­ning­en skri­ver att kvin­nan häk­ta­des i ons­dags på san­no­li­ka skäl för mord­för­sök. Själv sä­ger hon sig va­ra oskyl­dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.