Star­ta se­ni­or­gym på Ös­ter­malm och er­bjud stads­de­lens äld­re kost­nads­fri trä­ning.

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Ett av med­bor­gar­för­sla­gen som av­hand­las på stads­dels­nämn­dens sam­man­trä­de den 25 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.