Cy­klist i ci­ty – tack bi­lis­ter!

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - Las­se Eke­värn

Jag har cyk­lat dag­li­gen, året runt, i fem års tid i Stock­holm ci­ty. Visst öns­kar jag mig fler och bre­da­re cy­kel­ba­nor och bätt­re vett och om­tan­ke hos en del av mi­na ”cy­kel­kom­pi­sar”. Men det går bra än­då och det mest tack va­ra bi­lis­ter­na i Stock­holm. Jag tyc­ker att jag all­tid får ut­rym­me, fö­re­trä­de och vi­sad hän­syn från Stock­holms­bi­lis­ter­na, trots att det är hård kon­kur­rens om ga­tu­ut­rym­met.

Jag för­sö­ker bi­dra med att föl­ja tra­fik­reg­ler­na (ja al­la) och med le­en­de och ges­ter vi­sa min upp­skatt­ning.

Tack för att ni ger mig plats i tra­fi­ken!

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

NÖJD. In­sän­dar­skri­ben­ten tyc­ker att sam­spe­let mel­lan cy­klis­ter och bi­lis­ter fun­ge­rar bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.