Po­e­tisk ka­baré på Brunns­ga­tan fy­ra

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Jen­ny Wrang­borgs hyl­la­de dikt­sam­ling Kall­skän­ken blir ka­baré. Det är grup­pen Kam­ra­ter­na som pre­sen­te­rar en ”ab­surd, po­e­tisk och mu­si­ka­lisk fö­re­ställ­ning bland kö­kets smut­si­ga men blank­po­le­ra­de makt­struk­tu­rer.” Sa­fou­ra Safa­vi har skri­vit den ny­kom­po­ne­ra­de mu­si­ken och po­e­ten själv med­ver­kar i fö­re­ställ­ning­en. Wrang­borg har se­dan boken gavs ut till­de­lats fle­ra pri­ser, bland an­nat LOs sto­ra kul­tur­pris.

Kall­skän­ken har pre­miär på Brunns­ga­tan fy­ra på ons­dag den 17 oktober.

FOTO: KAM­RA­TER­NA

KALL­SKÄN­KEN. Jen­ny Wrang­borgs hyl­la­de bok för­vand­las till mu­si­ka­lisk fö­re­ställ­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.