Låg­pris­ked­ja till Ös­ter­malm­storg

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Vi har ti­di­ga­re be­rät­tat att den tys­ka låg­pris­ked­jan Lidl ska ta över Coops gam­la lo­ka­ler på Si­byl­le­ga­tan 8 vid Ös­ter­malm­storg. Nu är det dags. På tors­dag den 18 oktober öpp­nar bu­ti­ken, som blir låg­pris­ked­jans all­ra förs­ta på Ös­ter­malm. Den ti­di­ga­re Coop-bu­ti­ken fick stänga vid års­skif­tet på grund av då­lig för­sälj­ning. Men Jo­nas Ström­vall, eta­ble­rings­chef på Lidl, ha­de höga för­hopp­ning­ar in­för öpp­nan­det då vi pra­ta­de med ho­nom ti­di­ga­re i år.

– Vi har tit­tat på fle­ra lo­ka­ler men in­te hittat nå­gon lämp­lig för­rän vi sprang på den­na. Den har en väl­digt stor bu­tiksy­ta för att va­ra på Ös­ter­malm och för­hål­lan­de­vis få pe­la­re, sa han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.