Sko­lor­na som kan för­lo­ra bud­ge­t­an­sva­ret

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM -

In­ners­tan

Klas­torp-Es­singe sko­lor Lil­la Adolf Fred­riks sko­la Åsö Grund­sko­la

Västerort

Nor­ra Äng­by sko­lor Hög­lands­sko­lan Kn­ut­by­sko­lan Rin­ke­by­sko­lan

Sö­derort

Aspud­dens sko­la Bagar­mos­sen-Bro­torp sko­lor Slät-tgårds­sko­lan Sätra­sko­lan Årsta­dals­sko­lan

i år ha eko­no­min i ba­lans, men kan än­då ris­ke­ra att bli an­slags­en­he­ter om de in­te ock­så fyl­ler den fond de an­vän­de året in­nan.

Sko­lor­na ovan kan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.