Det­ta är Or­var Säfström

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM -

Född 1974 i Häl­sing­land och lif­ta­de tre tim­mar för att kom­ma till en bra ski­v­af­fär som ton­å­ring. Har ti­di­ga­re va­rit pro­gram­le­da­re på ZTV och på Film­krö­ni­kan på SVT.

Han är mu­sik­jour­na­list, spelskri­bent och för­fat­ta­re till böc­ker­na Även­tyrs­spel och Mu­tant. Pro­du­ce­rar konste­rer på Ber­wald­hal­len un­der te­mat science fiction, fan­ta­sy och hjäl­temu­sik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.