Ef­ter­ly­ser en be­sin­ning i Stock­holms byg­gi­ver

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - Lack och less

In­stäm­mer med Ma­ri­na i ”Vad hän­de egent­li­gen med Nor­dens Venedig?” (in­sän­dar­si­dan 29/9-2018), men skul­le änd­ra ”hän­de” till ”hän­der”, för byg­ge­l­än­det fort­sät­ter.

Över­di­men­sio­ne­ra­de ny­byg­gen över­rös­tar och för­stör har­mo­nin, som hy­per­ak­ti­va skrik­hal­sar på en kör­kon­sert. Ha­ga­kul­len för­svin­ner allt­me­ra ur vyn. Råd­hu­set, Stads­hu­set och Sank­ta Kla­ra (bland and­ra) har fått fult säll­skap – knap­past vy­kort-skan­di­da­ter.

Bil­den vi­sar få ex­em­pel av fle­ra. Bygg­sväng­en bor­de be­sin­na sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.