Nya bus­sku­rer fun­kar in­te

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - Ca­ta­ri­na ur, Gär­des­bo

fan­tas­tiskt ex­em­pel på skriv­bords­pro­duk­ter. De nya bus­sku­rer­na är sås ma­la att det kom­mer att reg­na in­på de vänt an­de­re­se­nä­rer­na. Pla­ne­ring av des­sa har up­pen­bar­li­gen ing­en för­ank­ring i verk­lig­he­ten, lik­som cy­kel­ba­nan som knappt an­vän­da. En lik­nan­de lös­ning för sjuk­vår­den skul­le ly­da: ”Ställ in 45 cm bre­da säng­ar. Då får det plats dub­belt så många!”

Snäl­la stads­pla­ne­ra­re, tänk FUNK­TION!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.