Bus­skur i Ci­ty ut­rus­tas med dags­ljus

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Fram till den 18 no­vem­ber är det möj­ligt att sät­ta sig i bus­sku­ren på Norr­malm­storg och nju­ta av dags­ljus­be­lys­ning, nå­got som blir mer och mer säll­synt un­der hös­ten.

Syf­tet är att vi­sa vil­ken skill­nad rik­tig belys­ning gör un­der årets mör­ka må­na­der.

– Vi vet att män­ni­skor mår bätt­re och pre­ste­rar bätt­re när lju­set är rätt, sä­ger Ulf Gustafsson, VD för Mon­deVer­de som har va­rit med och gjort in­stal­la­tio­nen med så kal­la­de ”Smart LED” i bus­sku­ren.

För­hopp­ning­en med dags­ljus­bus­sku­ren är att fler svens­kar ska bli med­vet­na om lju­sets be­ty­del­se för vårt väl­må­en­de.

FO­TO: MON­DEVER­DE

DAGS­LJUS. Bus­sku­ren ska gö­ra oss med­vet­na om lju­sets be­ty­del­se för vårt väl­må­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.